The Feedback Company

Wanneer u gebruik maakt van The Feedback Company heeft u de volgende gegevens nodig: Feedback Company ID.

Log in in uw Feedback Company account en ga naar ‘Mijn instellingen’. Hier vindt u de Feedback Company Id.

Lukt het koppelen met The Feedback Company niet?

Wanneer de normale optie voor The Feedback Company niet werkt kunt u kiezen voor The Feedback Company (Multipage). Daarna kunt u uw Feedback Company url invoeren.