Maak een taak

Kies op de taak-overzichtspagina voor ‘Taak toevoegen’. Voer hier een beschrijvende titel in. Deze
beschrijvende titel is voor uw eigen gebruik, zodat u gemakkelijk verschillende type acties kunt organiseren.

Kies daarna een datum en tijd wanneer de taak moet worden uitgevoerd. U kunt alleen een tijd kiezen die verder dan vijf minuten in de toekomst is.

Soms is het handig om een taak meerdere keren uit te laten voeren. Bijvoorbeeld als u elke week, maand of jaar een korting wilt laten doorvoeren op een bepaalde categorie. Dit is mogelijk door bij ‘Herhalen’ te kiezen voor ‘Elke x dagen’, ‘Elke x weken’ of ‘Elke x maanden’. Na het kiezen van een van deze opties verschijnen er extra instellingen voor het herhalen van de taak. Vul bij ‘X-waarde’ hoeveel dagen/weken/maanden tussen de herhalingen zit. Vul bij ‘Aantal keer herhalen’ de maximum aantal keer dat een taak moet worden herhaald in (een waarde van 0 betekent oneindig).

Klik op ‘Opslaan’ om de taak aan te maken.