Algemene categorie instellingen

Algemene categorie instellingen zijn te vinden onder (design > thema editor): 
Kies 'algemene instellingen'

Sidebar
Activeer hier de sidebar op de collectiepagina.

Filters
Selecteer hier hoe je de filters graag wilt tonen.

  • Knop: Bij deze optie verschijnt er een knop “Filters” waar je op kan klikken en er rechts een zijmenu verschijnt met alle filters.

  • Dropdown: Bij deze optie verschijnen de filters in dropdown menu’s waar je op kan klikken en vervolgens verschijnen de filterwaardes in het dropdown menu.

  • Sidebar: Bij deze optie verschijnt de filters met de filterwaarden in de sidebar. 

 

Paginatie
Selecteer hier de paginatie voor de collectiepagina.

  • Infinity Scroll:  Wanneer de infinityscroll is geselecteerd, dan laadt hij de volgende pagina producten in nadat je het laatste product van een pagina hebt bereikt.
  • Pager: De meest stabiele optie is wanneer je de pager selecteert als paginatie optie. Met deze optie verschijnen er links naar de verschillende pagina’s in de vorm van cijfers. Ook heb je een pijltje om naar de volgende of vorige pagina te kunnen gaan.