Openingstijden

Dit is te vinden onder (design > thema editor):
Kies voor 'visiting hours'

Voer hier de openingstijden in voor alle dagen van de week. De tijden die je hier invoert, bepaalt ook of de servicedesk open of gesloten is.
Invoer: openingstijd-sluitingstijd
Voorbeeld: 00:00-00:00