Kleuren

Tekst

Links: Selecteer hier de tekstkleur van je links.

Titeltekst: Selecteer hier de tekstkleur van je titels.

Hoofdtekst: Selecteer hier de tekstkleur van je hoofdtekst.

Topnavigatie tekst: Selecteer hier de tekstkleur van de tekst in de topnavigatie.

Navigatie tekst: Selecteer hier de tekstkleur van de tekst in de hoofd navigatiebalk.

Nieuwsbrief: Selecteer hier de tekstkleur van je nieuwsbrief balk.

Footer tekst: Selecteer hier de tekstkleur van de tekst in de footer.

Achtergrondkleur

Topnavigatie: Selecteer hier de achtergrondkleur van je links in de bovenste navigatiebalk.

Navigatie:  Selecteer hier de achtergrondkleur van je links in de hoofd navigatiebalk

Aanbiedingsprijs: Selecteer hier de achtergrondkleur van je aanbieding label.

Nieuwsbrief: Selecteer hier de achtergrondkleur van je nieuwsbrief balk.

Footer: Selecteer hier de achtergrondkleur van je footer.

Knoppen

Toon gradient in button: Activeer deze checkbox als je graag een verloop (gradient) in je buttons wilt.

Primaire kleur: Voeg hier de achtergrondkleur van de primaire knop toe.

Primaire gradient kleur: Voeg hier de 2e achtergrondkleur van de primaire knop toe wanneer ‘toon gradient in button’ is geactiveerd.

Primaire labels: Selecteer hier de tekstkleur van de primaire knop.

Secundaire kleur: Voeg hier de achtergrondkleur van de secundaire knop toe.

Secundaire gradient kleur: Voeg hier de 2e achtergrondkleur van de secundaire knop toe wanneer ‘toon gradient in button’ is geactiveerd.

Secundaire labels: Selecteer hier de tekstkleur van de secundaire knop.

Winkelwagen knoppen: Voeg hier de achtergrondkleur van de winkelwagen knop toe.

Winkelwagen gradient kleur: Voeg hier de 2e achtergrondkleur van de winkelwagen knop toe wanneer ‘toon gradient in button’ is geactiveerd.

Winkelwagen labels: Selecteer hier de tekstkleur van de winkelwagen knop.

Formuliervelden

Tekst: Selecteer hier de tekstkleur voor alle formuliervelden.

Randen: Selecteer hier de randkleur voor alle formuliervelden.

Achtergrond: Selecteer hier de achtergrondkleur voor alle formuliervelden.