Google Customer Reviews

Verzamel automatisch waardevolle reviews voor uw webshop en producten. Laat klanten zelf kiezen of ze mee willen deelnemen aan het Google Klantenreviews-programma.

Installeren van de app
Google Customer Reviews activeren
Configuratie